W roku 2023, dzięki pracy niestrudzonej Pani Prezes Sylwii Karłowskiej i wolontariuszy,  udało nam się zaprosić do Polski naszych podopiecznych – dzieci pochodzenia polskiego z litewskich domów dziecka i ubogich rodzin – dwa razy: na wakacje letnie oraz na Święta Bożego Narodzenia.

Dzieci tradycyjnie przyjechały do swoich zaprzyjaźnionych opiekunów – zwyczajnych polskich rodzin z Pomorza i całej Polski, niespokrewnionych z dziećmi, działających na zasadzie wolontariatu. Dzieci spędziły letnie i zimowe chwile w atmosferze rodzinnego ciepła ze swoimi „ciociami” i „wujkami”, zwiedzały, uczestniczyły w imprezach świątecznych i rodzinnych.

Dla dzieci, które z różnych przyczyn nie mogły przyjechać do Polski, wysłaliśmy na Litwę paczki zawierające niezbędne obuwie, odzież, pomoce szkolne a także słodycze i zabawki.

Realizacja projektu była możliwa dzięki dotacji pochodzącej z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, w ramach zadania publicznego ” Polonia i Polacy za Granicą 2023″.