Oto daty przyjazdu i wyjazdu dzieci na Boże Narodzenie 2019:

Przyjazd: sobota, 21 grudnia 2019

Wyjazd:   sobota, 4  stycznia 2020

Zarówno w przypadku przyjazdu jak i wyjazdu dzieci – prosimy opiekunów o przybycie między godziną 8.00 a 9.00 rano.

Spotykamy sie tradycyjnie w siedzibie NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24.