Przypominamy – wyjazd dzieci jutro NIEDZIELA rano.
Prosimy o przybycie między godziną 8 a 9 rano.