Przypominamy!
Wyjazd dzieci po Wielkanocy – sobota 7 kwietnia – godzina 8.30 rano.
Prosimy o punkutalne przybycie.
Spotykamy sie tradycyjnie w siedzibie NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24.