Dzięki niespodziewanej pomocy z budżetu państwa polskiego, która nadeszła w końcu roku 2021, udało nam się w ciągu ostatnich 3 dni roboczych roku, zakupić pomoc rzeczową dla 180 naszych podopiecznych – dzieci pochodzenia polskiego z litewskich domów dziecka i ubogich rodzin.

180 dzieci otrzymało niezbędne: ubrania (buty zimowe i sportowe, ciepłe kurtki, dresy, bluzy, spodnie), pomoce szkolne (do nauki stacjonarnej i zdalnej) leki, witaminy oraz w niewielkiej ilości: zabawki i słodycze.

Otrzymana i wykorzystana dotacja państwowa pochodzi z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Państwa Polskiego, Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, w ramach zadania publicznego: „Polonia i Polacy za granicą 2021”.