Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna „Serce Dzieciom” z Gdyni, opiekująca się dziećmi pochodzenia polskiego z sierocińców i ubogich rodzin na Litwie, najserdeczniej dziękuje za współpracę w roku 2020.

Był to dla wszystkich bardzo trudny rok, inny niż wszystkie poprzednie. Nasze dzieci z powodu pandemii nie mogły przyjechać do Polski. Udało się nam jednak – dzięki pomocy naszych nieocenionych Darczyńców, przesłać naszym dzieciom na Litwę paczki zawierające niezbędne odzież, obuwie, pomoce szkolne, leki oraz prezenty świąteczne.

Dziękujemy wszystkim wspaniałym Darczyńcom i Wolontariuszom, którzy wsparli nas w minionym roku a w szczególności:

  • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej:
  • firmom HendiChipolbrokInter-Marine, Terramar