Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna

„Serce Dzieciom” z Gdyni życzy

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2016!

i najpiękniej dziękuje:

 

Naszym wspaniałym Wolontariuszom – POLSKIM OPIEKUNOM, rodzinom, które w swoich domach, przez 4 miesiące w roku goszczą dzieci – ofiarowując im rzecz najważniejszą – miłość i rodzinną opiekę.

Wszystkim nieocenionym SPONSOROM, którzy od ponad 20 lat umożliwiają nam coroczną opiekę nad polskimi dziećmi  z sierocińców oraz ubogich rodzin litewskich, a przede wszystkim:

MINISTERSTWU SPRAW ZAGRANICZNYCH RP – które w tym roku sfinansowało autokary przywożące i odwożące dzieci na trasie Wilno – Gdańsk oraz częściowo zakup niezbędnej odzieży i obuwia dla naszych Podopiecznych

Darczyńcom i Pracownikom Fundacji „DAJMY NADZIEJĘ” im. Karla Winterhaltera.

Naszym wieloletnim sponsorom z Gdyni, firmom MAG, TERRAMAR, CHIPOLBROK, FAST i innym.

Pani Małgorzacie Kuźmie, dzięki której przyjeżdżające i wyjeżdżające dzieci mogą zbierać się i  w budynku siedziby „NSZZ Solidarność” w Gdańsku przy ulicy Wały Piastowskie 24.

Firmie ENERGA
Pani Leokadiji Tomasevic, za jej bezinteresowną pomoc w organizowaniu przyjazdów dzieci po stronie litewskiej.

Państwu Żanecie i Jarosławowi Golińskim, którzy zorganizowali transport darów z Polski dla naszych Podopiecznych w wileńskich domach dziecka.

Studentom Międzynarodowej Szkoły Kostiumografii i  Projektowania Ubioru z Warszawy, Pani Dyrektor Magdalenie Płonce oraz koordynatorce Edycie Filipowicz za zorganizowanie aukcji charytatywnej na której Studenci wystawili swoje autorskie prace, a z której przychód zostanie przeznaczony dla naszej fundacji.

Dziękujemy wszystkim Prywatnym Sponsorom, którzy przez lata wspierają naszą fundację.

Dziękujemy Wszystkim, którzy ofiarowali 1% swojego podatku na rzecz naszych podopiecznych – dzieci z sierocińców i ubogich rodzin z Wilna.

Dzięki pomocy, którą otrzymuje nasza fundacja od Opiekunów i Wolontariuszy z Polski oraz Sponsorów, dzieci pochodzenia polskiego z litewskich domów dziecka i ubogich rodzin mogą poznać kraj swoich przodków, zapoznać się z jego kulturą i religią a nade wszystko spędzić Święta i Wakacje w rodzinnej, domowej atmosferze, otoczone ciepłem i opieką.