Ogromne podziękowania dla naszego nowego Darczyńcy – firmy HENDI – za okazane wspaniałomyślnie wsparcie, mimo trudnych czasów.

Jest to pomoc której bardzo potrzebujemy!

Nasze dzieci nie mogą przyjechać do Polski na Wielkanoc, ale wierzymy że do wakacji sytuacja epidemiologiczna poprawi się i może w lipcu.. może w sierpniu.. dane nam będzie zobaczyć uśmiechnięte buzie naszych podopiecznych. Na to się przygotowujemy, nasze działania trwają.

wpis: Anna Warno